Formularele sunt disponibile prin accesarea link-urilor de mai jos.

Formulare tip cerere:
Formulare tip adeverinţă:
  • Anexa 1– NOTĂ privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale nr. ……./……….
  • Anexa 2– LISTA asiguraţilor care au desfăşurat activităţi pe durata programului  normal de lucru din luna respectivă la locurile de muncă specificate în Avizul nr………../………., emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
  • Anexa 3– ADEVERINŢĂ
  • Anexa 4– LISTA unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localităţii Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi a localităţilor componente
  • Anexa 5– ADEVERINŢĂ
  • anexa 12– ADEVERINŢĂ
  • Anexa 13– ADEVERINŢĂ
  • Anexa 14– ADEVERINŢĂ
  • Anexa 15– SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI MAJORĂRILE DE RETRIBUŢII TARIFARE care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual
  • Anexa 16– ADEVERINŢĂ